GLOBAL RENT-A-CAR FLEET

0 of 0 prikazana su dostupna vozila.

Opel ADAMili slično (ETAR)

 • sjedalo (a)4
 • prtljaga (e)2
 • vrata3
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

BMW 218ili slično (XTAR)

 • sjedalo (a)4
 • prtljaga (e)2
 • vrata2
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

Mercedes GLEili slično (XFAR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

Mercedes GLCili slično (PFAR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

Mercedes GLAili slično (XGAR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

BMW series 1ili slično (XCAR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

Suzuki Vitaraili slično (FFMR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

Mercedes V Classili slično (LVAR)

 • sjedalo (a)8
 • prtljaga (e)4
 • vrata4
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

Opel Vivaroili slično (FVMR)

 • sjedalo (a)9
 • prtljaga (e)4
 • vrata4
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

BMW 2 Grand Tourerili slično (SVAR)

 • sjedalo (a)7
 • prtljaga (e)4
 • vrata5
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

Opel Zafiraili slično (SVMR)

 • sjedalo (a)7
 • prtljaga (e)4
 • vrata5
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

Mercedes E Classili slično (LDAR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata4
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

Mercedes C Classili slično (PDAR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata4
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

Opel Insigniaili slično (SDAR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

Opel Insigniaili slično (SDMR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

Opel Astraili slično (IWMR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

Opel Astra ili slično (IDAR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

Opel Astra dieselili slično (IDMD)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

Opel Astraili slično (CDMR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata4
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

Opel Corsaili slično (EDMR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

Opel KARLili slično (MDMR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata3
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola

Opel Corsaili slično (EDAR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata5
 • PrijenosA
 • Vozačka dozvola

Opel Astraili slično (CCMR)

 • sjedalo (a)5
 • prtljaga (e)2
 • vrata3
 • PrijenosM
 • Vozačka dozvola